Et værktøj til helhedsorienteret belysning af udviklingspotentiale og indsatsområder

I mange salgsorganisationer kan det være svært at designe og tilrettelægge uddannelses- og udviklingsaktiviteter, der matcher forretningens reelle behov fremadrettet.

Ofte bliver aktiviteterne tilrettelagt ud fra observationer og erfaringer fra fortiden igennem velmente dialoger og samtaler imellem salgsledelse og medarbejdere. Eventuelt med bistand fra HR funktionen i en mere formaliseret tilgang i form af årlige eller halvårlige udviklingssamtaler.

Andre gange tilrettelægges kompetenceudviklingsprogrammer igennem scoring af sælgernes kompetenceprofiler, hvor de "middelgode" og/eller "dårligt" performende sælgere mappes op imod de "gode" performende sælgere i organisationen.

Disse udgangspunkter er i princippet gode nok. Og så mangler der alligevel ofte at blive bygget bro imellem kerneforretningens reelle behov og det resultatmæssige potentiale, der igennem en målrettet udvikling af salgsfunktionen og -forretningen som helhed kan realiseres. Når denne bro mangler er der en betydelig risiko for, at organisationen arbejder mere med behandling af symptomer end med de reelle årsager der skal arbejdes med, før potentialerne og resultaterne kan realiseres fuldt ud.

DD100 Sales Performance Assessment™ er et analyse- og dialogværktøj, der med en ærlig og helhedsorienteret tilgang belyser en salgsorganisations resultatmæssige potentiale samt hvordan organisationen kan indløse potentialet igennem tilvejebringelse af den optimalt resultatskabende adfærd.
Endvidere hjælper værktøjet med at med at planlægge salgsorganisationens uddannelses- og udviklingsaktiviteter, så de er 100 % afstemt med forretningens reelle behov.

Værktøjet henvender sig til B2B og B2G salgsorganisationer/-divisioner/-funktioner.